Update 3-3-2021

Naar aanleiding van de verlenging van de lockdown tot en met 15 maart aanstaande, zijn alle voorstellingen tot die tijd komen te vervallen.
Gelukkig hebben we wel nieuwe data kunnen vastleggen:

Martijn Kardol 15 mei 2021
Kiki Schippers 25 september 2021
Wouter Hamel 30 oktober 2021
Alexander Broussard 11 december 2021
Guido Heeneman 12 december 2021
Rob Scheepers 5 februari 2022

Iedereen die kaartjes heeft gekocht voor één (of meerdere) van bovenstaande voorstellingen, is hierover inmiddels geïnformeerd per nieuwsbrief.
Gekochte kaarten zijn ook geldig voor de nieuwe datum van de voorstelling!

Bestuur stichting 't Schouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tengevolge van de Covid-19 (corona) pandemie zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd in de theaters en ons programma. 

Meer over de impact vindt u op onze corona pagina

't Schouw Nieuws

De ontheffeing verleend op het verbod op samenkomsten van meer dan dertig personen door de Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan stichting 't Schouw is weer ingetrokken.

 

 
 
 

Stichting 't Schouw

Bezoekadres
CC De Kei
Kerkplein 69
5541 KB Reusel

Voicemail
+31(0)497712090
 
Postadres
't Schouw
Postbus 36
5540 AA Reusel

Email
reserveringen@
tschouw.nl