Update 8-4-2021

Naar aanleiding van de verlenging van de lockdown tot en met 20 april aanstaande, zijn alle voorstellingen tot die tijd komen te vervallen.
Gelukkig hebben we wel nieuwe data kunnen vastleggen:

Ivo de Wijs & Pieter Nieuwint nieuwe datum volgt
Kiki Schippers 25 september 2021
Tigre Blanco 2 oktober 2021
Wouter Hamel 30 oktober 2021
Marcel Hartevelt 6 november 2021
Alexander Broussard 11 december 2021
Guido Heeneman 19 december 2021
Rob Scheepers 5 februari 2022
Martijn Kardol 19 maart 2022

Iedereen die kaartjes heeft gekocht voor één (of meerdere) van bovenstaande voorstellingen, is hierover inmiddels geïnformeerd per nieuwsbrief.
Gekochte kaarten zijn ook geldig voor de nieuwe datum van de voorstelling!

Bestuur stichting 't Schouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tengevolge van de Covid-19 (corona) pandemie zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd in de theaters en ons programma. 

Meer over de impact vindt u op onze corona pagina

't Schouw Nieuws

De ontheffeing verleend op het verbod op samenkomsten van meer dan dertig personen door de Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan stichting 't Schouw is weer ingetrokken.

 

 
 
 

Stichting 't Schouw

Bezoekadres
CC De Kei
Kerkplein 69
5541 KB Reusel

Voicemail
+31(0)497712090
 
Postadres
't Schouw
Postbus 36
5540 AA Reusel

Email
reserveringen@
tschouw.nl